Ποιο πρόγραμμα σας ταιριάζει;

Επιλέξτε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας για να ενημερωθείτε

αναλυτικά για τον τιμοκατάλογο και τα χαρακτηριστικά του.

Protergia
Επαγγελματικό 1
ΜVP Reward

Το Protergia Επαγγελματικό 1 ΜVP Reward απευθύνεται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA που παρουσιάζουν συνέπεια στην πληρωμή των λογαριασμών τους και προσφέρει μοναδικά προνόμια

Protergia
Επαγγελματικό 2
ΜVP Reward

Το Protergia Επαγγελματικό 2 ΜVP Reward απευθύνεται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA.

Protergia
Επαγγελματικό 3
ΜVP Reward

Επιχειρήσεις με Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση