Γίνε πελάτης μας στο
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Γίνε πελάτης εύκολα, γρήγορα και απλά!
Γίνε πελάτης μας στο
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Γίνε πελάτης εύκολα, γρήγορα και απλά!

Ηλεκτρική Ενέργεια

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και σύντομα ένας
εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. Η φόρμα αφορά οικιακούς και
επαγγελματικούς πελάτες Χαμηλής Τάσης.

Σε περίπτωση που επιλεγεί η εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης μέσω πάγιας εντολής, ο Πελάτης δε θα υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της εγγύησης που ορίζεται κατωτέρω, με την επιφύλαξη των ακόλουθων: (α) Σε περίπτωση που παρά την επιλογή του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δε λάβει χώρα ενεργοποίηση της πάγιας εντολής μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης του πρώτου λογαριασμού που έχει λάβει ο πελάτης, ο Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στο δεύτερο κατά σειρά λογαριασμό, το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού. (β) Σε περίπτωση που παρά την επιλογή και ενεργοποίηση του ως άνω τρόπου εξόφλησης λογαριασμών, δύο διαδοχικοί λογαριασμοί κατανάλωσης δεν εξοφληθούν ολοσχερώς μέσω της πάγιας εντολής ή ανακληθεί η πάγια εντολή από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής δύναται να χρεώνει στον επόμενο κατά σειρά λογαριασμό κατανάλωσης, το ποσό της εγγύησης και ο Πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού αυτού.