Αυτοπαραγωγή
NET METERING
Οικιακά Κτίρια - Επιχειρήσεις - Χαμηλής Ισχύος
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Αυτοπαραγωγή
NET METERING
Οικιακά Κτίρια - Επιχειρήσεις - Χαμηλής Ισχύος
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τι είναι το Net Metering;

Ως ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

Προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος αφού μπορεί να επιφέρει μείωση του συνολικού λογαριασμού ρεύματος έως και 65%. Αποτελεί ιδανική επένδυση για επιχειρήσεις με υψηλές καταναλώσεις, με χρονικό διάστημα απόσβεσης που αγγίζει μέχρι και τα 3,5 χρόνια.

Ένα σύστημα Net Metering μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε οικία είτε σε επιχείρηση με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί επί κτιρίου ή επί εδάφους (σε όμορο οικόπεδο) στον χώρο της παροχής κατανάλωσης.

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδει ο προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό τριετούς κύκλου, αυτό σημάνει ότι τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια σε κάποιο εκκαθαριστικό λογαριασμό μεταφέρεται στον επόμενο μέχρι το χρονικό διάστημα 3 ετών.

Μετά την παρέλευση της τριετίας τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια δεν αποζημιώνεται (η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι την λύση της σύμβασης συμψηφισμού).

Ζήτηση προσφοράς
Θέλετε να συνεργαστείτε με την εταιρεία μας;
Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος κα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα.
ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έχουμε την λύση

Επικοινώνησε σήμερα κιόλας με έναν σύμβουλο της ΒΑΠΕ.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός του προηγούμενου Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.